Ålesund Quantum Field Theory Reading Group

Høsten 2019 starter vi opp “SOPHUS Lesesirkel” og leser boken Quantum Field Theory for the Gifted Amateur. Denne boken har veldig gode reviews, se f.eks. Amazon-siden her. Du kan kjøpe boken f.eks. på BookDepository, eller lese den i pdf-format.

Ta kontakt med Andreas hvis du er interessert i å være med, så blir du satt opp på meldingsliste og får informasjon om når og hvor vi møtes. Planen er å ha første møte fredag 30.8 kl 13.30 til 14.30, enten på Fagerlia eller på café i byen!

En liten test av LaTeX/MathJax

Dette er bare en test for å se om vi kan skrive fine matematikkuttrykk på bloggen.

Schrödingers likning sier at

$$i \hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right>=H\left|\Psi(t)\right>$$

og forteller oss hvordan et kvantemekanisk system utvikler seg over tid.

Vanlige tallsystemer er $ \mathbb{Z} $, $ \mathbb{Q} $, $ \mathbb{R} $ og $ \mathbb{C} $.

Her er er $a$ en skalar og $ \vec{v} $ en vektor.

Jeg har ikke funnet ut hvordan man legger inn større ting, som likningssett og tabeller.