CERN 2020

CERN-turen i mars 2020 er avlyst pga. coronakrisen.