En liten test av LaTeX/MathJax

Dette er bare en test for å se om vi kan skrive fine matematikkuttrykk på bloggen.

Schrödingers likning sier at

$$i \hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right>=H\left|\Psi(t)\right>$$

og forteller oss hvordan et kvantemekanisk system utvikler seg over tid.

Vanlige tallsystemer er $ \mathbb{Z} $, $ \mathbb{Q} $, $ \mathbb{R} $ og $ \mathbb{C} $.

Her er er $a$ en skalar og $ \vec{v} $ en vektor.

Jeg har ikke funnet ut hvordan man legger inn større ting, som likningssett og tabeller.

Leave a Reply