SOPHUS 1T – Episode 2: Rasjonale tall

Tilbake til hovedsiden

Innleveringsoppgave

Sammendrag

Hva er et RASJONALT tall?

Et rasjonalt tall er et tall som kan skrives på formen $\frac{a}{b}$ der $a$ og $b$ er heltall.

HvORDAN KAN VI REPRESENTERE ET RASJONALT tall?

Et rasjonalt tall kan representeres:

  • På brøkform
  • På blandet form
  • På desimalform (og med etterhvert periodisk desimalutvikling)
HVILKE OPERASJONER HAR VI FOR RASJONALE TALL?
  • Addisjon
  • Subtraksjon
  • Multiplikasjon
  • Divisjon
  • Potens
Hvilke RELASjONER HAR VI FOR RASJONALE tall?

Vi har likhet ($=$) og de fire ulikhetsrelasjonene ($<, \leq, >, \geq$).

HvILKE EGENSKAPER HAR VI FOR ET RASJONALT tall?

Vi har egenskapene positiv og negativ.

Leave a Reply